slide2.jpg
slide6.jpg
slide7.jpg
slide8.jpg
IMG_9091.jpg
IMG_9048.jpg
previous arrow
next arrow

Wybierz swój język

Dziesiąta edycja szkoły franciszkanizmu organizowanej przez Ruch Franciszkański z Toskanii zakończyła się 4 marca 2023 r. we Florencji.

Spotkania, cieszące się dużą frekwencją (każdorazowo od 90 do 120 uczestników i około 30 osób połączonych online), odbywały się w każdą sobotę po południu od 4 lutego do 4 marca 2023 r. (od godz. 15.30 do 18) na dwa sposoby: z osobistym udziałem w pomieszczeniach parafii św. Franciszka na placu Savoranola we Florencji oraz za pośrednictwem Internetu. Tym samym uczestnicy spoza Florencji, a także ci, którzy nie mogli przybyć osobiście, mieli w tym roku możliwość włączenia się w obrady. Temat spotkań brzmiał: Osiemsetlecie Reguły i Bożego Narodzenia w Greccio.

Szkoła franciszkanizmu powstała w 2013 r. z inicjatywy fr. Paolo FANTACCINI, ówczesnego ministra prowincjalnego Zakonu Braci Mniejszych w Toskanii, i nieżyjącego już Stefano MINIATI, ministra regionalnego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Toskanii; w latach 2013-2014 byli oni odpowiednio przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Ruchu Franciszkańskiego. Celem było zaproponowanie wszystkim formacji franciszkańskiej z zamiarem dzielenia się dziedzictwem kulturowym, duchowym i historycznym wytworzonym przez franciszkanizm. Chodziło o dzielenie się tą wyjątkową spuścizną zwłaszcza z tymi, którzy czuli się z różnych powodów zainteresowani postacią św. Franciszka i pragnęli pogłębić swoją znajomość charyzmatu franciszkańskiego. Z wielkim optymizmem i entuzjazmem w styczniu 2014 r. rozpoczęły się spotkania pierwszej edycji.

Od tamtej pory – w ramach zagwarantowania powagi propozycji formacyjnej – spotkania odbywają się pod patronatem Papieskiego Uniwersytetu Antonianum i przy współpracy Ministerstwa Edukacji za pośrednictwem regionalnego biura edukacji w Toskanii.

Czym jest Ruch Franciszkański? Skupia on wszystkie zakonne i świeckie elementy franciszkańskie, które składają się na charyzmat św. Franciszka i św. Klary. Powstał w latach 90., nadał sobie oficjalną strukturę, a na początku XXI wieku przyjął także statut, z którego stopniowo wywodzą się regionalne Ruchy Franciszkańskie.

W Toskanii tworzą go bracia z Pierwszego Zakonu (OFM, OFMCap i OFMConv), siostry klaryski, zakonnice z instytutów żeńskich skupionych w Ruchu Zakonnic Franciszkańskich, Franciszkański Zakon Świeckich, Młodzież Franciszkańska, członkowie różnych instytutów i stowarzyszeń o inspiracji franciszkańskiej.

Cele Ruchu Franciszkańskiego to pogłębianie wiedzy, braterskiej komunii i współpracy pomiędzy wszystkimi członkami, dawanie świadectwa o Panu Bogu poprzez charyzmat franciszkański, rozpowszechnianie orędzia franciszkańskiego poprzez środki komunikacji (publikacje i multimedia), promowanie inicjatyw w rodzaju „festynów na placu”, a więc wydarzeń organizowanych „na ulicy”, pośród ludzi, w duchu otwarcia na dialog, w stylu św. Franciszka z Asyżu.

Szkoła franciszkanizmu, „festyn na placu”, dni ewangelizacji – oto inicjatywy zaplanowane w tym roku przy współpracy różnych środowisk kościelnych w Toskanii, aby przybliżyć franciszkańskie wartości braterstwa, dialogu i pokoju.

 

YouTube

 

Przejdź do YouTube

Przejdź do Flickr