slide2.jpg
slide6.jpg
slide7.jpg
slide8.jpg
IMG_9091.jpg
IMG_9048.jpg
previous arrow
next arrow

Wybierz swój język

Przemówienia Ministrów Generalnych na temat Stulecia Franciszkanów

W tym roku Międzynarodowe Spotkanie GIFRA odbyło się w dniach 27 lipca – 2 sierpnia 2023 r. w Centrum „Externato da Luz” w Lizbonie. Spotkanie to odbywa się zwykle na tydzień przed Światowymi Dniami Młodzieży i w tym samym miejscu, aby młodzi ludzie mieli możliwość dzielenia się naszym charyzmatem w ramach tego wielkiego wydarzenia. W tym roku temat Międzynarodowego Spotkania Młodzieży był bardzo sugestywny i stymulujący dla życia młodych franciszkanów w wielu aspektach życia, gdyż skupiał się na myśli przewodniej: „Pośpiesz się, twój brat na ciebie czeka”, w pełni zgodny z motto ŚDM zaczerpniętym z ewangeli Łukasza(Łk 1,39).

W kontekście tego międzynarodowego spotkania, w dniu 31 lipca 2023 r. Ministrowie Generalni Pierwszego Zakonu (OFMConv, OFM, OFMCap) i Regularnego Trzeciego Zakonu (TOR), Minister Generalny FZŚ i Przewodniczący IFC-TOR dokonali refleksji, aby wyjść od typowych tematów związanych z Jubileuszem 800lecia, który przeżywa cała Rodzina Franciszkańska.

Spotkanie z Przełożonymi Generalnymi odbyło się w atmosferze braterstwa i dzielenia się. Każdy z nich przybliżał specyfikę 800 lecia, podając wskazówki, jak rodzina franciszkańska powinna przeżyć ten czas łaski. Spotkanie było niezwykle bogate, ponieważ młodzi ludzie mogli z pierwszej ręki usłyszeć, o tym Jubuleuszu i jak uczynić go widocznymi w różnych regionach, w których obecna jest wspólnota franciszkańska.

Spotkanie z Ministrami Generalnymi zakończyło się spotkaniem, w którym młodzi ludzie mogli zadać sobie pytanie o drogę, o jaką Pan prosi nas, franciszkanów, w tym momencie historii. Następnie odbył się lunch z młodzieżą biorącą udział w Międzynarodowym Spotkaniu YouFra i ich asystentami.

 

YouTube

 

Przejdź do YouTube

Przejdź do Flickr