slide2.jpg
slide6.jpg
slide7.jpg
slide8.jpg
IMG_9091.jpg
IMG_9048.jpg
previous arrow
next arrow

Wybierz swój język

Materiał formacyjny CIOFS 2023

CIOFS (Międzynarodowa Rada Franciszkańskiego Zakonu Świeckich)

Rozpoczęliśmy obchody i spotkania rodziny. Każdego roku będziemy udostępniać wszystkim wspólnotom FZŚ i GiFra podstawowe materiały, aby wraz z całą rodziną franciszkańską na świecie mogły one współdzielić wielką radość wspólnego świętowania osiemsetlecia, podczas którego będziemy wspominać: osiemsetlecie Reguły zatwierdzonej (Regula Bullata), Boże Narodzenie w Greccio (2023), Stygmaty (2024), Pieśń słoneczną (2025) i, jako kulminację, Paschę Franciszka (2026). Aby ukierunkować sposób naszego świętowania, w ubiegłym roku Konferencja Rodziny Franciszkańskiej dostarczyła nam materiały, spośród których wybraliśmy kilka akapitów.

… Obchody rocznic mają zasadniczo na celu zdecydowane skierowanie naszego spojrzenia w przyszłość i charyzmatyczne umocnienie naszej tożsamości franciszkańskiej…

… Pełnia daru otrzymanego przez Biedaczynę z Asyżu od Boskiego Dawcy spełnia się więc w komplementarności i wzajemnej żywotnej komunii, która jest celem życia „wszystkich, którzy miłują Pana z całego serca” (List do wiernych, redakcja pierwsza, 1, 1). Dlatego też jako rodzina franciszkańska – wraz ze wszystkimi, których pociąga ewangeliczne piękno Biedaczyny (por. Laudato si’, 10) – chcemy świętować te rocznice, które proroczym spojrzeniem w przyszłość dają nam cenną okazję do ożywienia bogactwa naszego charyzmatu.

… Obchody rocznic stanowią niewątpliwie dobrą okazję, by uwidocznić rodzinę franciszkańską w swej całości. Byłoby bardzo wskazane, aby wszystkie działania i inicjatywy na poziomie krajowym i/lub regionalnym były koordynowane przez komisję reprezentującą całą rodzinę franciszkańską. Ad intra i ad extra: Rocznice nie są obchodzone jedynie po to, aby wywrzeć pozytywny wpływ na całą rodzinę franciszkańską. Niezbędne jest posługiwanie się wyobraźnią i kreatywnością, aby oddziaływały one również na pozakościelne środowiska społeczne i kulturowe. (Konferencja Rodziny Franciszkańskiej 2022).

Bylibyśmy szczęśliwi, gdyby każda wspólnota narodowa mogła rozwinąć i pracować nad propozycjami, które proponujemy na 2023 r., a które składają się z dwóch tematów formacyjnych dotyczących Żłóbka i Reguły, nad propozycjami, które my, wasi bracia i siostry, przygotowaliśmy z wielkim zaangażowaniem i miłością. Materiał jest dostępny w 4 językach:

-EN (DOWNLOAD PDF)

-ES (DOWNLOAD PDF)

-FR (DOWNLOAD PDF)

-IT (DOWNLOAD PDF)

 

YouTube

 

Przejdź do YouTube

Przejdź do Flickr