slide2.jpg
slide6.jpg
slide7.jpg
slide8.jpg
IMG_9091.jpg
IMG_9048.jpg
previous arrow
next arrow

Wybierz swój język

Narodowy komitet obchodów osiemsetlecia śmierci św. Franciszka z Asyżu, któremu przewodniczy poeta Davide RONDONI, spotkał się 4 października 2023 r. w Asyżu z okazji święta patrona Włoch i wybrał oficjalne logo obchodów, zaprojektowane przez graficzkę z Rimini Isabellę MANUCCI, gdyż to jej propozycja graficzna przeważyła nad innymi nadesłanymi pracami.

 

W związku z rocznicą przypadającą w 2026 r. zadaniem komitetu będzie opracowanie programu kulturalnego odnoszącego się do życia, dzieła i miejsc związanych z postacią św. Franciszka z Asyżu, a także działań na rzecz ochrony i wzmocnienia związanych z nim dóbr dziedzictwa artystycznego.

(…)

„Z tej ważnej okazji komitet już pracuje nad wytyczeniem linii działań kulturalnych zaplanowanych w celu upamiętnienia postaci świętego i poety. W szczególności, podążając za wskazówkami Dantego Alighieri w Boskiej komedii, podkreślimy, jak bardzo chrześcijańska i poetycka postać Franciszka nadal stanowi żyzne skrzyżowanie i punkt spotkania między duchowością Zachodu i Wschodu. Podkreślimy, jak bardzo postać tego znanego i czczonego na całym świecie Włocha przyczyniła się do radosnego zrozumienia relacji ze wszystkimi stworzeniami, cennego znaku tajemniczej dobroci Tajemnicy. Oprócz szeroko zakrojonego planu wydawniczego i ubogacenia zbioru biblioteki asyskiej pojawią się inicjatywy skierowane do młodzieży, grup społecznych, a także wystawy i nowe dzieła sztuki. Chcemy zatem, aby obchody pozostawiły ślad w nauce, w nowej i żywej pamięci” – stwierdza przewodniczący komitetu Davide RONDONI.

 

Skład komitetu: przewodniczący – Davide RONDONI; członkowie – Stefania PROIETTI, Franco CARDINI, Vincenzo ROSITO, Gianfranco FORMICHETTI, Emanuela VARANO, ks. Felice ACCROCCA, Fiammetta MODENA, ks. Antonino TREPPIEDI, fr. Giulio CESAREO OFMConv, Gianfranco BRUNELLI, Enrico MENESTÒ, Fabrizio GAREGGIA, Matteo FORTUNATI, Grado Giovanni MERLO, Stefano BRUFANI, Marina ROSATI, fr. Francesco PILONI OFM, fr. Marco MORONI OFMConv, Paolo VIAN.

 

 

Fragment komunikatu prasowego ze strony internetowej ministerstwa kultury:

https://cultura.gov.it/comunicato/25316

 

YouTube

 

Przejdź do YouTube

Przejdź do Flickr