slide2.jpg
slide6.jpg
slide7.jpg
slide8.jpg
IMG_9091.jpg
IMG_9048.jpg
previous arrow
next arrow

Wybierz swój język

W wigilię święta poświęcenia bazyliki św. Franciszka w Asyżu, 23 maja 2023 r., z udziałem ponad stu osób, głównie zakonników z różnych rodzin franciszkańskich, zainaugurowano wystawę Ewangelia i nic innego usytuowaną w krużgankach Sykstusa IV w Świętym Konwencie.

Wydarzenie wpisało się w obchody osiemsetlecia zatwierdzenia Reguły franciszkańskiej bullą Solet annuere ogłoszoną przez papieża Honoriusza III w 1223 r.

Jak wyjaśnił kustosz fr. Marco MORONI, wystawa jest wspólnym dziełem kilku współbraci ze Świętego Konwentu i składa się z około dwudziestu tablic ze zdjęciami i podpisami przetłumaczonymi również na język angielski i hiszpański. Nawiązuje do niektórych tematów zawartych w Regule i daje możliwość poznania życia franciszkanów, którzy do dziś mają tę samą Regułę jako podstawę własnej egzystencji i tożsamości. Tematy ubóstwa, bycia mniejszym, pracy, misji, braterstwa itp. zostały przedstawione w taki sposób, by mogły być użyteczne nie tylko dla samych zakonników, ale także dla wszystkich, którzy pragną poznać i żyć według duchowości św. Franciszka.

Celowo krótkie podpisy zostały przygotowane z myślą o licznych osobach zwiedzających bazylikę, by w ograniczonym czasie mogli zapoznać się z cenną treścią Reguły. Ekspozycja będzie prezentowana do końca roku i można ją zwiedzać w godzinach otwarcia bazyliki. W celu szerszego rozpowszechnienia wystawy w innych klasztorach franciszkańskich wystarczy poprosić organizatorów o udostępnienie plików do wydrukowania poszczególnych plansz.

Całość zbioru niejako prowadzi do wymownego miejsca w bazylice górnej, gdzie w absydzie wystawiony jest oryginał bulli papieża Honoriusza III. Jest to przedmiot o fundamentalnym znaczeniu historycznym, przechowywany przez braci ze Świętego Konwentu jako cenna relikwia, która wyszła spod rąk św. Franciszka i w której zebrał on to, co nazwał „rdzeniem Ewangelii”. Ewangelia i nic innego – oto synteza franciszkańskiego przesłania.

L’exposition se prolonge en quelque sorte avec sa “pièce maîtresse” dans l’église supérieure de la Basilique, dans l’abside où se trouve le parchemin original portant le sceau du Pape Honorius III, objet de fondamentale importance historique, gardé par les frères franciscains du Sacro Convento comme une précieuse relique qui passa par les mains de Saint François, où elle recueillit ce qu’il appelait la “moëlle de l’Évangile ”. L’Évangile et rien d’autre, c’est-à-dire la synthèse du message franciscain.

YouTube

 

Przejdź do YouTube

Przejdź do Flickr