slide2.jpg
slide6.jpg
slide7.jpg
slide8.jpg
IMG_9091.jpg
IMG_9048.jpg
previous arrow
next arrow

Wybierz swój język

 

Dzisiaj cieszymy się, że możemy wam przekazać tekst, który przygotowała grupa naszych braci i sióstr, a który uczyniliśmy naszym własnym. Mamy przed sobą tekst, który jest przydatny do wieloaspektowego wykorzystania i którpomaga nam przeżywać tę drogę komunii. Zawiera on wytyczne do zorganizowania różnych obchodów rocznicowych na poziomie lokalnymschemat, na którym można oprzeć nasze programy formacyjne; sprawne i kompetentne narzędzie do pracy nad tematyką różnorodnych wymiarów rocznic, które składają się na to jedno osiemsetlecie 2023-2026, zwieńczone uroczystościami osiemsetlecia śmierci Seraf ckiego Ojca.

Przekazując wam ten dokument, życzymdobrej lektury, pożytecznej pracy i owocnego przeżyc a jubileuszu

Wszystkie języki:

https://drive.google.com/drive/folders/1c_LW81Q6h9LTSDb2TXkc1VBR_Q_XE9O-?usp=sharing

 

YouTube

 

Przejdź do YouTube

Przejdź do Flickr